Stichting voor Familiebemiddeling
 

De Stichting voor Familiebemiddeling heeft haar activiteiten beëindigd. Zoekt u conflict-bemiddeling in familiesituaties neem dan contact op met het Mediationgilde. Kijk voor achtergrond en tips bij specifieke relatieproblemen op de website relatieonderhoud.nl • Familieruzies
 • De oplossing
 • Mensen bij elkaar
 • Actueel
 • Contact
   


   
   
   
   

 •  

  Familiebemiddeling brengt mensen bij elkaar

  Voorbeelden van familieproblemen

  In allerlei relaties kunnen zich problemen voordoen. Soms is de aanleiding een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld het sterven van een van de ouders, een nieuwe zwangerschap, de verhuizing van een broer of zus, een zakelijke strop of juist een meevaller. Zo'n gebeurtenis maakt dat bij de onderlinge verhoudingen de basis verandert. Soms zitten er in die verhoudingen zwakke plekken, of onderdrukte gevoelens. De nieuwe omstandigheden kunnen dan maken dat je daar niet meer omheen kunt. Wat lange tijd onzichtbaar is gebleven vraagt om aandacht.

  De aanleiding voor het optreden van problemen in de familierelaties kan ook een heel andere zijn. Hoe het ook is, u hoeft nooit te denken dat u de enige bent. Het bewust aanpakken van de situatie heeft veel perspectief. Het laten rusten, of onderdrukken leidt zelden tot een bevredigende oplossing. Iedereen heeft er veel bij te winnen. Die winst is in iedergeval: een eerlijke omgang met je eigen gevoelens.

  Hieronder staan in algemene bewoordingen een aantal 'constellaties' genoemd waarbij door gebruik te maken van familiebemiddeling een bevredigende oplossing werd bereikt.

  Moeder - Zoon
  Moeder lijdt onder de agressiviteit van haar zoon.

  Dochter - Vader
  Dochter mist openheid en begrip van haar vader. Vader sluit zich wegens allerlei verwijten steeds verder af.

  Man - Vrouw
  Een echtpaar voelt dat ze uit elkaar groeien doordat de eigen interesses steeds verder uit elkaar gaan liggen en het dagelijks leven, werk en gezin een grote druk uitoefent.

  Broer - Broer - Zus - Zus - Broer
  De jongeste zus voelt zich altijd het buitenbeentje in de familie. Ze voelt zich in haar opvattingen niet geaccepteerd. Een breuk met haar familie lijkt de enige uitweg.

  Dochter - Vader - Moeder
  Thuiskomen is voor de dochter altijd een pijnlijke aangelegenheid. Echte warmte en aandacht voelt ze niet. De ouders begrijpen niet wat ze verkeerd doen.

  Zoon - Vader - Schoondochter
  De vader ziet zijn zoon terwille van zijn vrouw allerlei verplichtingen op zich nemen die hij te zwaar acht. De zoon lijdt onder het gebrek aan vertrouwen. De schoondochter voelt zich neergezet als de 'verkeerde vrouw'.

  Dochter - Dochter - Vader - Moeder
  De oudste dochter voelt zich achtergesteld bij haar veel jonger zus en heeft met haar gebroken. Vader en moeder lijden onder deze sitatutie.

  Vader - Zoon
  Vader en zoon zijn gebrouilleerd na een faillissement van de gezamenlijke onderneming. Ze leggen ieder de schuld bij de ander.


   
  sitemap
   
  familiebemiddeling, als u het anders wilt.