Stichting voor Familiebemiddeling
 

De Stichting voor Familiebemiddeling heeft haar activiteiten beëindigd. Zoekt u conflict-bemiddeling in familiesituaties neem dan contact op met het Mediationgilde. Kijk voor achtergrond en tips bij specifieke relatieproblemen op de website relatieonderhoud.nl • Familieruzies
 • De oplossing
 • Mensen bij elkaar
 • Actueel
 • Contact
   


   
   
   
   

 •  

  Familiebemiddeling brengt mensen bij elkaar

  Voorbeelden van familieproblemen

  Vader, Dochter, Schoonzoon.

  Een vader heeft moeilijkheden met de vriend van zijn dochter. Hij kan slecht met hem omgaan. Zijn gedrag vindt hij betweterig en irritant. Het contact met hem loopt vaak uit op geruzie en geschreeuw. Daardoor vermijden de schoonzoon en de dochter het contact met vader.

  Na een escalatie bij een feestelijke gelegenheid zien vader en dochter in dat er iets moet veranderen. Als ze niks ondernemen dreigt er een breuk die ze allebei zullen betreuren. Het contact tussen hen is altijd goed geweest. Ze willen graag op dezelfde manier verder met elkaar omgaan als ze altijd gedaan hebben.

  In het gesprek met vader en dochter geeft vader te kennen zich verheugd te hebben op het krijgen van 'schoonfamilie'. Hij had verwacht dat het een gezellige uitbreiding van het gezin zou kunnen zijn. Dit is een verrassing voor de dochter. Die veronderstelde dat vader zo reageerde uit een soort jaloezie. Als de dochter vertelt wat zij in haar vriend waardeert zijn daar veel dingen bij die vader kan herkennen.

  Vader snapt dat voor een gezellig contact met de schoonzoon het nodig is dat hij hem accepteert zoals hij is. Hij ziet in dat het betweterige en irritante gedrag eigenlijk een spiegeling is van zijn eigen behoefte aan waardering en contact. In zekere zin gedraagt hij zichzelf betweterig en irritant, is zijn conclusie.

  Vader en dochter besluiten een gesprek te beleggen met ook moeder en de vriend erbij. In dat gesprek worden de strubbelingen van de afgelopen tijd benoemd. Vader vertelt wat volgens hem zijn aandeel daarin is. De vriend voelt zich welkom en spreekt de veronderstelling uit dat hij veel van de vader kan leren.

  "Het is goed een keer zo met elkaar gesproken te hebben," is de conclusie.

  Lees ook: Problemen rond partners van kinderen, schoonfamilie


   
  sitemap
   
  familiebemiddeling, als u het anders wilt.