Stichting voor Familiebemiddeling
 

De Stichting voor Familiebemiddeling heeft haar activiteiten beëindigd. Zoekt u conflict-bemiddeling in familiesituaties neem dan contact op met het Mediationgilde. Kijk voor achtergrond en tips bij specifieke relatieproblemen op de website relatieonderhoud.nlOpvattingen en gedrag vertellen het verhaal van uw eigen standpunt en uw eigen aandeel bij de problemen die u in relatie met anderen kunt ervaren. Familiebemiddeling laat u nieuwe mogelijkheden zien, praktisch en actueel, in een werkwijze die bij u past.

Familiebemiddeling maakt ruimte voor u. Ruimte waarin de boosheid verdwijnt en het vertrouwen in het positieve van de relatie kan herstellen, door de kennis van liefde en harmonie.

Om de mogelijkheden van familiebemiddeling tot zijn recht te laten komen hebt u tijd nodig. Maar geloof dat die tijd resultaat oplevert.


 
 
 
 

 

de oplossing is dichterbij dan u verwacht

De methode

Familiebemiddeling bestaat uit een of meer gesprekken met een of meerdere mensen die in hun relatie een probleem of conflict hebben: een familieruzie of een familieprobleem

In de gesprekken wordt voor iedere deelnemer gezocht wat zijn of haar rol in de situatie is. Als die rol duidelijk is weet u wat voor mogelijkheden u hebt om het de situatie in beweging te brengen.

Afhankelijk van de aard van het probleem kan de werkwijze varieëren. Er is wel een vast stramien dat gevolgd wordt.

 • Wat betekent de situatie voor u, wat denkt u erover, klopt dat ook?
 • Wat ziet u als mogelijke oplossing, zijn er alternatieven?
 • Wat is uw eigen aandeel in de situatie?
 • Zijn er bepaalde voordelen aan de situatie zoals die nu is?

Familiebemiddeling kan ingezet worden als in een hechte relatie problemen ontstaan of langer geleden ontstaan zijn.

 • familieruzies
 • verstoorde relaties tussen ouder(s) en kind(eren)
 • situaties uit het verleden
 • onenigheid als gevolg van zakelijke/financiële situaties
 • relatieproblemen
 • een 'buitenstaander' of eenzaam zijn
 • problemen rond partners van kinderen of ouders
 • ......


 
sitemap
 
familiebemiddeling, als u het anders wilt.