Stichting voor Familiebemiddeling
 

De Stichting voor Familiebemiddeling heeft haar activiteiten beëindigd. Zoekt u conflict-bemiddeling in familiesituaties neem dan contact op met het Mediationgilde. Kijk voor achtergrond en tips bij specifieke relatieproblemen op de website relatieonderhoud.nlFamilieruzies zorgen voor narigheid, zowel voor jezelf als voor anderen.

Kan jij de moed opbrengen eerlijk naar de situatie te kijken? Je bewijst zowel jezelf als de ander daarmee een dienst.


 
 
 
 

 

Familieruzies oplossen

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Verstoorde relaties tussen ouder(s) en kind(eren)

Een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen kan allerlei oorzaken hebben. Wanneer de kinderen volwassen zijn geworden kan een verstoorde relatie met (een van de) ouders vervelende familieruzies tot gevolg hebben. Uiteindelijk is iedereen daar het slachtoffer van. Hoe komt het, en hoe los je het op?

De band met je ouders is uniek en niet te verbreken. De ouder-kind relatie is belangrijk, zowel voor de vader, moeder als voor de zoon, dochter. Je vader is altijd je vader. Je moeder is altijd je moeder. Je kind blijft altijd je kind. Dat verandert niet door geen contact meer te hebben.


==========================

Ouder kind relatie vanuit de kinderen

Vanuit het kind bezien zijn de ouders de bron van het leven. Zelfs als dat leven onaangenaam of ongelukkig is: het is het leven, het geschenk waardoor je bestaat. In letterlijke zin kun je dus zeggen dat wanneer de band met je ouders verstoord is, dat dan de band met de oorsprong van het leven verstoord is. Dat is nogal wat. Het is niet voor niks dat een verstoorde relatie met je ouders een enorme impact op je leven kan hebben.

Volwassen worden wil zeggen dat je zelf verantwoordelijk wilt zijn voor wat je doet en hoe je leeft. Volwassen zijn wil daarom zeggen dat je je ouders niks meer hoeft te verwijten.

Wie dat gezichtspunt combineert met de dankbaarheid voor het leven zelf heeft geen blokkades meer om vrij en onbevangen met zijn of haar ouders om te gaan. Gekwetstheid, of een gevoel van tekort gedaan zijn, is dan een uiting van een binding die het zelfstandig -en daardoor geobjectiveerde- meeleven met je ouders in de weg kan zitten.

Heb je daar last van? Praat daar dan over. Lukt dat niet? De stichting voor Familiebemiddeling helpt graag.


==========================

Ouder kind relatie vanuit de ouders

Soms kan een inmiddels volwassen kind je ineens verbazen door zijn of haar gedrag waarin gevoelens van wantrouwen, afkeer, verontwaardiging, afstand naar voren komen. Wat altijd een goede vanzelfsprekende band leek is plotseling verdwenen: de band wordt verbroken, de verhouding verkilt.

Kinderen opvoeden is geen sinecure. Het combineren van aandacht en de dagelijkse beslommeringen vroegen soms veel. En dan is er nog de haast vanzelfsprekende afstand in de tijd die altijd maakt dat de wereld waarin de kinderen opgroeien anders is dan die waar je zelf in opgegroeid bent. 'De generatiekloof' is een gegeven bij voorbaat.

'Wat hebben we dan verkeerd gedaan', is een haast vanzelfsprekende vraag. Het is echter een vraag die om een soort van beschuldiging vraagt en tegelijkertijd uitdrukt dat je je van geen kwaad bewust bent. In die zin is het soms olie op het vuur. 'Waar kunnen we je mee helpen?' is waarschijnlijk effectiever. Maar ook daar geldt dat een inmiddels volwassen geworden kind niet perse 'hulp' van zijn of haar ouders wenst.

Compassie is een sleutelwoord. Eerlijkheid en een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover dat wat het kind mee heeft gemaakt is een tweede. Echte belangstelling en vertrouwen sluiten de rij van gevoelens die openend zijn in plaats van defensief.


 
sitemap
 
familiebemiddeling, als u het anders wilt.