Stichting voor Familiebemiddeling
 

De Stichting voor Familiebemiddeling heeft haar activiteiten beëindigd. Zoekt u conflict-bemiddeling in familiesituaties neem dan contact op met het Mediationgilde. Kijk voor achtergrond en tips bij specifieke relatieproblemen op de website relatieonderhoud.nlrelatieproblemen, omgangsregeling, ruzie, onenigheid, in de steek gelaten zijn, onbereikbaarheid, onbegrip, vervreemding, verwijdering, nooit meer willen zien, gemis, oud zeer, teleurstelling, belediging, spijt, onredelijkheid, eenzaamheid, straf, isolement, jaloezie, wraakgevoelens, gebrekkige communicatie, bezorgdheid, zorgeloosheid, altijd het buitenbeentje zijn, wantrouwen, wrevel, woede, behoefte aan contact, geen behoefte aan contact, verantwoordelijkheid, niet anders kunnen, bemoeizucht, bedilzucht, verwaarlozing, hoop, aandacht, respect, verleden, toekomst, nu.


 
 
 
 

 

de oplossing is dichterbij dan u verwacht

Als u het anders wilt

Familiebemiddeling bestaat uit een of meerdere gesprekken met u alleen, of samen met de andere betrokkenen. De mogelijkheid bestaat ook dat u alleen begint en dat in een later stadium de anderen erbij betrokken worden. In elk geval werkt u er zelf aan het probleem of de famileiruzie op te lossen.


==========================

Familiebemiddeling is als methode gebaseerd op de transformatieve mediation. Bij transformatieve mediation wordt de oorzaak van de verstoorde verhouding gevonden en omgevormd. Respect en compassie zijn daarvoor de sleutelwoorden.

Respect begint bij uzelf, bij het besef wie u zelf bent. En wat u wilt. U bent zelf de baas over wat u denkt, voelt en doet. U bepaalt zelf of, wanneer en hoe u verder wilt. U staat zelf aan het roer.

Compassie opent de blik voor de ander. Door met compassie te luisteren naar wat de ander u te zeggen heeft ontdekt u wat u hem of haar te vragen of te bieden heeft.

De rust die daaruit ontstaat biedt een opening in hardnekkige situaties. Een einde maken aan de familieruzie komt daarmee binnen bereik.


 
sitemap
 
familiebemiddeling, als u het anders wilt.